Verktøy

Som tjenestedesignere har vi behov for å visualisere tanker og ideer

Her er en beskrivelse av de verktøyene jeg foretrekker.

Adobe XD

Adobe XD er mitt favorittverktøy. Jeg opplever faktisk at XD er skreddersydd for meg og mine behov. Årsaken er at XD gir meg muligheten til å visualisere flyt, interaksjon eller opplevelser på en strålende måte. Verktøyet er så brukervennlig at de fleste ikke behøver mer opplæring enn en kjapp snutt på Youtube for å komme i gang.

Adobe XD har to hoveddeler. Den ene handler om design og den andre om prototyping. Kort fortalt kan du sette opp det du har behov for av design og illustrasjoner i designdelen. Deretter kobler du sammen sidene i prototypedelen. Du kan linke mellom objekter eller hele sider, og du kan la linkene gå akkurat som du ønsker.

Jeg bruker Adobe XD til enkle ideskisser, visualisering av behov, konseptutvikling, prototyping og presentasjoner. Det er naturligvis verktøyet jeg foretrekker til brukertetsing også.

Adobe Photoshop

Gode gamle Photoshop har være en del av livet mitt siden 2002. I dag går det sjelden en arbeidsdag uten av jeg er innom og gjør noe i Photoshop. Jeg bruker dette programmet også privat og har blant annet en mobilversjon som jeg kan bruke «on the fly».

Jeg bruker Adobe Photoshop til flere ting, men i utgangspunktet handler det om bilderedigering. Også i konseptfasen av et prosjekt kan Photoshop komme til nytte. Det er enkelt å klippe og lime, fjerne felter, sette inn lag og mye annet.

Figma

Figma er også et strålende verktøy til konseptutvikling og prototyping. Figma er i følge dem selv bedre egnet til «collaboration». Jeg er for så vidt enig i det, men har sjelden behov for å samarbeide med noen i den samme filen, på den samme tiden, tidlig i prosjektet. Adobe XD-filer kan også deles, men hos Adobe er det mer fokus på brukervennlig produksjon enn lynrask deling av filen.

Miro

Fantastisk digital samarbeidsflate med nærmest ubegrensede muligheter. Du finner alle malene du behøver og ikke behøver i Miro. Har du ikke behov for å dele innhold med andre fungerer Miro heldigvis like bra individuelt. Kan brukes som tavle med tomt canvas eller med en eller annen mal, f.eks. Service Model Canvas

Microsoft Powerpoint og Google Presentasjoner

Powerpoint er vel blitt et begrep og brukes gjerne om Google sin løsning, Presentasjoner, også. Jeg liker enkel- og tydeligheten i begge produktene.

Med Powerpoint kan jeg kjapt visualisere noe, og sende det til en kunde eller kollega. Med Presentasjoner foretrekker jeg selvsagt å dele filen online. Google Presentasjoner finner jeg igjen i skyen på mobil eller en annen datamaskin. Filene er alltid tilgjengelige.

Powerpoint har litt mer funksjonalitet enn Presentasjoner, men begge deler pleier å dekke mitt behov. Jeg foretrekker Powerpoint dersom jeg er uten nett på fjellet, men ellers fungerer Presentasjoner godt.

Mobilkamaera

Jeg går ikke langt uten mobilen i lommen, men det er ikke for å være tilgjengelig. Jeg tar veldig mye bilder og liker å alltid ha muligheten for å fange et øyeblikk, objekt eller en situasjon.

Mobilkamera blir brukt både på jobb og privat. Jeg gjør mye feltarbeid og dokumenterer det jeg observerer. Det fungerer bra både for egen hukommelse og for å vise til andre.

Mobilbilder sendes direkte til Microsoft Onedrive og legges i ulike mapper. Aktuelle bilder lastes ned og brukes ofte som illustrasjoner etter endringer i Photoshop.

Jeg bruker alltid mobiler med gode kamera og høy bildeoppløsning. Dette gir meg muligheten til å kroppe og klippe i bildene.

Prosjektveiviseren

En veiviser er kanskje ikke et verktøy, men den kan fungere på samme måte. Jeg anbefaler som regel å benyttet Difi sin prosjektveiviser for å komme i mål på en skikkelig måte. Denne kan brukes av alt fra designere til prosjektledere og lean-folk.

Difi sin prosjektveiviser tar utgangspunkt i tradisjonelle designprosesser. Jeg mener den passer til de fleste designprosjekter, og selvsagt som forprosjekt for alle tekniske utviklingsprosjekter.

En av styrkene med Difi sin designprosess er fokus på konseptutvikling med iterering og reflektering. Det er selvsagt satt av masse rom for brukerinvolvering.