Innhold

Relevant og av forventet kvalitet

Det viktigst i en IT-løsning er innholdet, enten det handler om et nettsted, intranett eller andre typer. Relevant innhold er avgjørende for om løsningen har livets rett. Her er noen tanker og teorier om hvordan innholdet kan bli relevant og holde høy kvalitet.

Innholdsstrategi

Det er viktig å ha en strategi og en plan for hva slags innhold som skal finnes i den IT-løsningen som vi skal lage. På bildet over er det innholdsplanlegging for en internasjonal tilbyder av industrigass som står på agendaen.

I stedet for å starte med «features» må vi starter med innholdsplanlegging og innholdsrevisjon.

En innholdsstrategi mener jeg er det første som må komme på plass. Den skal være klar og tydelig. Noen ganger holder det å definere innhold på kategorinivå, mens andre ganger bør vi planlegge mer detaljert. En parkeringsapp krever ikke like mye fysisk innhold som et nettsted for et kommune, men innholdet må være korrekt, relevant og brukervennlig uansett.

Innholdet skal som regel støtte et mål om å oppnå noe. Det kan være alt fra bedre informasjon, kunnskapsdeling, lavere risiko eller økt salg til folkeopplysning og politikk. Målet, eller målene, er en viktig del av innholdsstrategien.

Det er noen faste punkter som bør være med i en innholdsstrategi. Det er blant annet prosjektmål og hvilke forretningsstrategi(er) innholdet skal støtte.

Innholdsarkitektur

Når vi har en strategi og plan for innholdet vet vi overordnet hva slags innhold vi skal forholde oss til. Innholdsarkitekturen kan deles opp i nivåer, og det øverste nivået gir oss en god oversikt. Jeg liker å sette opp innholdsarkitekturen fra toppen av.

Etterhvert som innholdsarkitekturen tar form og blir detaljert ut er det viktig å sjekke med målgruppen/brukerne at sammenhengene er riktige og relevante. Når kartene blir store er det hensiktsmessig å bruke kortsortering i tillegg til tradisjonell prat rundt innholdet.

Innholdsarkitekturen brukes typisk av interaksjonsdesigner, teknisk løsningsarkitekt eller andre som har behov for å se sammenhenger i løsningen.

Brukertest av innhold

Som nevnt over er det viktig å sjekke at innholdsarkitekturen oppleves som korrekt, behovsdekkende og relevant av dem som skal bruke den ferdige løsningen.

Innhold testes tradisjonelt ved bruk av kortsortering eller tilsvarende. Jeg liker å involvere brukerne og teste innholdskatgorier før for eksempel kortsortering. Jeg synes det er enklere å komme i mål med en komplett innholdsarkitektur dersom hovedkategoriene er riktige. Det kan selvsagt komme endringer, men en god base er nyttig.

Innholdsproduksjon

Har vi kontroll på hva slags innhold vi behøver er jobben straks enklere. I nye prosjekter finnes det jo ikke innhold fra før av. Dette gir oss en god mulighet for å produsere innhold av høy kvalitet. Innhold er ikke enkelt og krever gjerne noen omganger med feilretting og omskriving.

Tone-of-voice kan i stor grad påvirke brukeropplevelsen. Det samme kan vi si om bilder og illustrasjoner. Det kan være en kunst å finne bilder som faktisk støtter innholdet. Husk at brukeropplevelsen av innholdet kan brukertestes på lik linje som relevansen.

Innholdsrevisjon

Dersom vi skal redesigne en eksisterende IT-løsning er det alltid smart å gjøre en innholdsrevisjon først. Dette er noe jeg alltid anbefaler som en del av metodikken. En revisjon av innholdet gir oss svar på følgende:

  • Hva slags innhold er relevant og skal beholdes?
  • Hva slags innhold kan fjernes?
  • Hva slags innhold mangler?

Innhold er ikke bare tekst, men også bilder og illustrasjoner. Etter denne sorteringsjobben liker jeg å se på innholdsarkitekturen og finne ut om den fremdeles gir mening. Gjør den ikke det må den oppdateres, og det er selvsagt smart å oppdatere innholdsarkitekturen så tidlig som mulig.

Jeg involverer målgruppen både før, under og etter en innholdsrevisjon. Etter en innholdsrevisjon skal vi kunne sitte igjen med relevant innhold som dekker målgruppens behov. Når målgruppen mener at innholdet er relevant er vi å mål.