Digitalisering

Ansatte slipper lite inspirerende og repeterende oppgaver

Digital transformasjon høres flott ut og det er som regel flott. Ansatte slipper lite inspirerende og repeterende oppgaver, de kan få digitale assistenter eller jobbe med digitale tvillinger. Bedriften får dekket sine mål og behov i forhold til datasikkerhet, datakvalitet, sporbarhet, forutsigbarhet og annet.

Tjenestedesign og konseptutvikling

Å transformere noe høres mye stiligere ut enn å endre på noe. Digital transformasjon er i teorien ikke vanskelig, men kultur, i tillegg til relevans og behov, stikker ofte kjepper i hjulene på den digitale transformasjonen.

Jeg mener det er særdeles viktig at vi ikke tipper og tror hva som er folks opplevelse av personlige ting. Vi må drive innsiktsarbeid og spørre, observere, lytte, teste og utfordre. Forståelse av målgruppens behov og livsverden er veldig viktig i forhold til digitalisering.

Digitalisering handler om mennesker og prosesser. Min erfaring er at man må jobbe mye med kultur for å lykkes med digitalisering. Folk skal se fordelene med digitalisering, enten det er snakk om arbeidsprosesser, oppgaver eller tekniske løsninger. Digitale løsninger er gull dersom de oppleves som relevante og verdifulle. Heldigvis gjør de ofte det, spesielt dersom folk involveres tidlig nok.

Det kan gjøres mye for å forventningsstyre og forberede mennesker på digitalisering, blant annet via tradisjonell endringsledelse og intern markedsføring. Prosesskartlegging og forbedring av prosesser er som regel en naturlig del av digitaliseringen.

I dag er det en aktuell problemstillingen at bedrifter må omstille seg til en digital hverdag for å møte ansattes forventninger til en moderne arbeidsplass med gode digitale verktøy, arbeidsprosesser, oppgaver og produkter. Dette er ikke vanskelig så lenge menneskene står i sentrum av digitaliseringen.

Forutsetninger

Når det kommer til digitalisering har unger og ungdommer generelt en helt annen forutsetning enn voksne arbeidstakere. Dette må vi som jobber med tjenestedesign og digitalisering ta inn over oss.

Jeg er opptatt av læring og hvordan elevene kan oppleve digitalisering på en god måte. Spesielt innen didaktikk er det mye å hente på å bruke digitale løsninger for elever. Det er interessant å se hvordan bruken av Chromebook i grunnskolen har fått mange elever til å blomstre. Når de kan legge vekk skjønnskriften og fokusere på innholdet, våker de til live. Vi som er jobber med digitalisering må sette oss inn i folks liv og forstå forutsetningene for digitalisering som skaper verdi.

Spill, gamification og digital læring passer ikke bare for unge mennesker, men kan med fordel brukes i mange digitaliseringsprosjekter. I dag er ansatte ofte mer digitale enn arbeidsgiveren sin.

Folk forventer moderne løsninger, både hjemme og på jobb. Mens selskaper, forretninger og organisasjoner gror fast i gamle versjoner av Windows, SharePoint og SAP, oppgradere folk privat til nyeste versjoner av moderne løsninger og produkter. Folk flest kjenner og bruker en eller annen «Cloud» privat, mens arbeidsgiver tviholder på «on premises». Potensialet for god og rask endringsledelse er definitivt tilstede i dag.

Gjennomføring

Modellen under er en variant som jeg stort sett alltid bruker. Den har fellestrekk med Difi sin modell, men også tradisjonelle designprosesser. Les mer om den under Tjenestedesign.

Det spiller ingen stor rolle hva slags IT-prosjekt det er snakk om, de aller fleste jeg har erfaring fra har hatt nytte av tjenestedesign. Veldig mange er kommer rett og slett ikke ut av startgropen uten UX og tjenestedesign. Det er ikke hensiktsmessig å drive digitalisering uten tjenestedesign. I tjenestedesign er vi helt avhengige av mennesker, akkurat som i digitaliseringsprosjekter.

Stegene i modellen (over) som viser tjenestedesignsprosessen er intuitive og naturlige. Vi snakker ofte om doble eller triple diamanter. Det betyr ikke så mye hvor mange diamanter vi har, så lenge vi forstår problemet som skal løses, klarer å utforske og definere et konsept, og produsere noe som er validert og adopterbart.

For å sikre riktig gjennomføring av digitaliseringsprosjekter anbefaler jeg også å se nærmere på Prosjektveiviseren. Denne er laget av Digitaliseringsdirektoratet (Difi) og fungerer etter min mening og erfaring veldig godt.