Mine 50 cent!

Drikk kaffe med folk

Det er hyggelig for en praktisk akademiker å fylle et helt nettsted med faglig innhold, men å oppsummere hele faget med noen få linjer er en utfordring. Jeg forsøker likevel – Her er mine 50 cent til UX, IT og tjenestedesign!

Mitt beste tips: Drikk kaffe sammen med mange mennesker i målgruppen – eller sitt ned og observer dem.

FINN UT HVA SOM ER HOVEDMÅLET OG DERETTER DELMÅLENE:

Avsender / kunden / forretningen har garantert et eller flere hovedmål. Dette kan være organisatoriske eller (som regel) knyttet til drift og resultat. I tillegg til mål finnes det nesten alltid strategier, visjoner og mye annet vi skal ta hensyn til. En viktig ting er å se på markeds- og kommunikasjonsstrategi tillegg til å vurdere innholdsstrategi for prosjektet. Er det snakk om et redesignprosjekt, bør det vurderes å gjøre en innholdsrevisjon.

LAG EN SKISSE OG SKAP FORSTÅELSE:

Forstå viktige elementer av kundens kultur og eventuelt politikk. Noen ganger er kulturen tydelig, andre ganger må den læres eller erfares. Det er uansett essensielt å forstå kulturen til en bedrift eller organisasjon. I en bedrift er det i stor grad de ansatte som skaper og driver kulturen. I denne fasen kan vi med fordel sette opp et business model canvas eller tilsvarende.

FINN UT HVEM MÅLGRUPPEN ER:

Målgruppen må være klar og tydelig, og dersom den er stor må den kunne deles inn i delmålgrupper eller segmenter. Behov og relevansopplevelse bør styre hvor stor målgruppen skal være. Spiss behovene – Ikke miks sammen ulike behov, relevans eller adopsjonskriterier.

FINN UT ALT RELEVANT OM MÅLGRUPPEN:

Dette er viktig og målgruppeanalyse kunne strengt tatt vært mine 50 cent alene! Vi må finne ut alt om hva målgruppen finner relevant og hva som dekker målgruppens behov. Vet vi noe om dette kan vi finnes ut mer om hva som må til for at målgruppen skal være villige til å adoptere løsningen til slutt.

Når vi vet hva som er målgruppens behov har vi en basis for konsept og prototyper. Dette grunnlaget er viktig, og gir oss noe vi etterhvert kan brukerteste i forhold til. Resultatene fra en målgruppeanalyse, med intervjuer og observasjoner, er ofte nok til å kunne starte på design av gode konsepter.

Avsnittene over gjelder enten prosjektet er basert på en ide, et behov, en problemstilling, et krav eller noe annet. Noe annet kan for eksempel være en prosess.

Livsverden er et begrep jeg synes gir veldig veldig stor verdi. Det handler om å forstå mennesker (målgruppen) og forhold som påvirker dem i den verden hvor «hverdagslivet» finner sted. Det er utrolig viktig å tolke et menneske på riktig grunnlag. Vi må forstå livsverden, spesielt på en arbeidsplass.

LAG GODE KONSEPTER SOM BÅDE AVSENDER OG MÅLGRUPPE FORSTÅR:

Etterhvert som vi lærer om mål, behov, relevans og livsverden, samt gjør feltarbeid (etnografi), kan vi starte å tegne ned ideer og forslag. Jeg foretrekker å først tegne opp det store bildet (gjerne på gigantisk whiteboard eller gråpapir) og så trekke inn forretning og målgruppe for å se om bildet er noenlunde riktig. Dette kan igjen gjerne konkretiseres i et story-map eller service model canvas. Her vil kompleksitet, størrelse og tid styre en del.

INVOLVER MÅLGRUPPEN OG TEST KONSEPTENE:

Jeg elsker Adobe XD til konseptutvikling. Verktøyet er akkurat passe enkelt/komplisert til mitt nivå. Jeg kan veldig enkelt lage klikkbare prototyper som kan brukertestes. Jeg gjør alt på MacBook Pro, men kan utføre brukertester (via link) på mobil eller nettbrett dersom det er relevant. Det viktigste er å få tilbakemeldinger fra målgruppen. Det vi egentlig brukertester er om vi svarer på det menneskene sier er deres behov.

Ikke vær redd for å iterere! Jeg tror aldri jeg har truffet alle målene på første forsøk.

INVOLVER AVSENDER (FORRETNINGEN) OG SAMMENLIGN MÅL OG KONSEPT:

Vi lager konsepter og løsninger på vegne av en kunde, og denne kunden (forretningen) må selvsagt involveres hyppig. Det er viktig å sjekke at KPIene, organisasjonsmålene, delmålene eller prosjektmålene nås. Det er også avsender som skal rulle ut og eie løsningen når den er ferdig produsert.

INVOLVER FAGFOLK:

Techlead, teknisk arkitekt og testlead er roller som må inkluderes på et tidspunkt, i noen tilfeller helt fra starten. Det kan være en fordel å lage et sammensatt «business analyst team» av disse rollene, inkludert UX / tjenestedesign.

INVOLVER MÅLGRUPPEN OG BRUKERTEST NOK:

Du kan fullføre brukertestingen når resultatene ikke avviker eller overrasker mer. Jeg velger alltid kvalitet før kvantitet, og er nøye med å ha kontroll på hvilke respondenter jeg bruker. Jeg har mer fokus på livsverden og kultur enn praktiske ting og harde fakta. Jeg bruker aldri personas, men kan bruke et utvalg av målgruppen for å beskrive et behov eller en kvalitet.

KAN ADOPSJONEN FINNE STED?

Når målgruppen mener løsningen dekker deres behov, og samtidig er villig til å adoptere og ta den i bruk, kan tjenestedesigndelen avsluttes. Jeg fokuserer på mulighetene for adopsjon gjennom hele tjenestedesigndelen. Alle mennesker som involveres får spørsmål om behov og relevans. Svarene er vårt kart.

VÆR INTERESSERT OG SPØR

Dersom du har bommet på noen av punktene over finnes det en redning: Still spørsmål og vær interessert!