Konseptutvikling

Illustrer og test ulike konsepter

Abstrakt, kreativt og konkret er stikkord når konseptutvikling skal beskrives. Konseptutvikling er utrolig spennende og interessant, enten vi starter med blanke ark eller har noe å bygge på. Konseptutvikling i tjenestedesign og produktdesign handler om det samme: Skape de første stegene av en verdifull løsning.

Tjenestedesign og konseptutvikling av Jarle Tronerud

Konseptutvikling bør gjøres i samarbeid med en definert målgruppe. Det er denne målgruppen sine behov vi skal dekke og det er denne målgruppen som skal adoptere det ferdige resultatet.

Konseptutvikling starter på en abstrakt måte med en problemstilling i en eller annen form. Deretter tar utviklingen en kreativ form for å finne gode konseptforslag. Til slutt blir vi systematiske og konkrete når vi lader og velger et konsept.

SE, LYTT OG FORSTÅ

Ide og problemstilling kan komme fra målgruppen, forretningen eller som et krav fra det offentlige. Etter et møte hvor vi ser på forretningens mål, strategi osv., kan vi ta fatt på den første fasen som handler om å forstå. Det er naturlig nok mange felles oppgaver mellom tjenestedesign som en «totalhet» og konseptutvikling, men den første fasen som handler om å forstå er stort sett lik.

Viktige egenskaper til en tjenestedesigner og en konseptutvikler er ikke bare å være kreativ, men å se og lytte. Deretter omsette vi innsikten til noe visuelt forståelig.

Det er alltid viktig å holde god fart, men det er viktig å gjøre denne innledende fasen riktig. Er vi ikke nøyaktige nok kan det oppstå følgefeil som kan få konsekvenser senere.

VISUALISERING

En måte å starte konseptutviklingen på et å tegne opp prosesser for å visualisere dagens og morgendagens måte å jobbe på. En annen måte å starte på er å tegne opp selve tjenesten eller landskapet tjenesten skal passe inn i. Andre ganger er problemstillingen så tydelig at vi kan tegne opp et overordnet forslag til løsning allerede fra starten av.

Det er fint å visualisere konsepter for brukertesting på papir, tavle eller i sanden for den saks skyld. Likevel er det i digitale konseptutviklingsprogram som Adobe XD jeg bruker mest tid i dag. Klikkbare prototyper gir stort sett alltid stor verdi.

I Adobe XD kan vi gjøre strektegningene klikkbare og interaktive. Det er en kjempefordel i forhold til målgruppeinvolvering og brukertest. Respondentene kan i løpet av veldig kort tid teste klikkbare konsepter.

Brukertesting av konsepter er avgjørende for suksess eller fiasko. Vi har ikke alltid mulighet til å brukerteste en komplett løsning når vi utvikler konsepter, men med tanke på at konseptutvikling ofte er en innledende runde i tjenestedesign klarer vi som regel å holde tungen beint i munnen.

Et konsept kan være en større eller mindre del av en tjeneste eller en løsning. I et tjenestedesignprosjekt kan vi ha mange forskjellige konsepter, og ofte er det summen av konseptene som blir til den komplette tjenesten.

VELGE RIKTIG KONSEPT

Det er viktig å få til en god avslutning på konseptfasen, eller konseptfasene i flertall. Dersom vi har jobbet med flere ulike konsepter for samme sak må ett konsept velges. Det er mange måter å velge på. Jeg foretrekker den beste miksen av verdi for målgruppen og verdi for forretningen. I tillegg må de tekniske utfordringene være overkommelige og kostnadene akseptable.

Andre ting som kan styre hva slags konsept som velges er interne ting som prosedyrer og prosesser. Et konsept skal ikke bare henge sammen med en fremtidig løsning, konseptet skal kanskje passe sammen med eksisterende løsninger, nye strategier, redesign osv.

Når konseptet er valgt og prototypingen starter er det på tide for tjenestedesigneren å planlegge overlevering til teknisk utvikling som skal skje en gang i fremtiden. Noen ganger lager tjenestedesigneren den klikkbare prototypen, mens andre ganger er det andre designere som gjør dette. Jeg liker best at en annen designer lager prototypen, så kan jeg drive brukertesting, iterering og gjøre mindre endringer.

Når prosjektets hovedkonsept er valgt er den abstrakte konseptfasen slutt. Nå kan det konkrete prototypearbeidet starte.