Tjenestedesign og konseptutvikling

Dette nettstedet inneholder fagstoff innen digitalisering, tjenestedesign, konseptutvikling og UX.

Tjenestedesign og konseptutvikling

Tjenestedesign

Se det store bildet og sammenhenger mellom produkter og tjenester. Lag tjenester som folk kan og vil bruker.

Tjenestedesign og konseptutvikling av Jarle Tronerud

Konseptutvikling

Konsepter er som regel abstrakte, men kan visualisere hvordan enkle og komplekse løsninger kan se ut og fungere.

Servicedesign og konseptutvikling

Brukertesting

Ved å involvere målgruppen tidlig kan vi enkelt finne ut hva folk opplever som relevant og hva som dekker dere behov.

Tjenestedesign og konseptutvikling

Analyse

Analyse kan handle om blant annet tall eller opplevelser. En målgruppeanalyse forteller oss masse verdifullt om målgruppen.

Tjenestedesign og konseptutvikling

Behov og krav

Krav og behov må henge sammen. I utviklingsprosjekter må vi ha kontroll på behovene for å lage gode krav.

Tjenestedesign og konseptutvikling

Relevans og adopsjon

Det viktigste for bærekrafting IT-utvikling og digitalisering generelt er at folk er i stand til, og er villige til, å adoptere løsningen.