Etnografi

Etnografi handler om å finne ut hvordan virkeligheten egentlig er.

Noen ganger er virkeligheten enkel å forstå, men som regel må man gjøre litt feltarbeid og grave i kulturen for å finne ut hvordan virkeligheten faktisk er. Ut på tur!

Strengt tatt er det kulturen og «samfunnet» vi forsøker å finne ut av når vi driver etnografisk arbeid. I tjenestedesign mener jeg det er veldig viktig å kunne sammenligne og forstå ulike kulturer og samfunn, for eksempel internt i en organisasjon. Ledelsen vil ofte beskrive en bedriftskultur, men i virkeligheten vil det nesten alltid finnes flere kulturer, gjerne subkulturer, i en bedrift.

Jeg har i stor grad jobbet med etater og store organisasjoner de siste 12 årene. Disse er ofte små samfunn med ulike kulturer internt. Blir organisasjonene mindre kan det ofte være vanskeligere å skille kulturene. Når det er sagt er det ikke et mål å finne mange ulike kulturer. Det enkleste i forhold til IT-prosjekter er selvsagt når kulturen er klar og tydelig. Er den ikke det må vi drive etnografiske undersøkelser for å forstå.

Det er alltid verdifullt å kunne studerer og observere hvor og hvordan folk jobber. Slike studier er ikke bare verdifulle for prosjektet, de er også motiverende for de som utfører dem, og for de som blir studert. Folk blir strengt tatt ikke studert. Vi observerer riktignok, men vi stiller relevante spørsmål og lytter mye. Min erfaring er at ansatte setter pris på denne oppmerksomheten.

– Kan du ikke bare snakke med folk på et møterom? Må du besøke kontoret eller arbeidsstedet deres? Hva folk sier og hva folk gjør er veldig ofte to ulike ting. I tillegg kommer alt det folk ikke tror er relevant for oss.

Mennesker som har kontorplass setter ofte sitt personlige preg på plassen sin. Denne kan si mye om en person, og er med på å tegne et bilde av personens livsverden. I et landskap er situasjonen den samme; noen pynter og personifiserer, mens andre er minimalistiske eller rett og slett anonyme.

Observasjonene vi kan gjøre «on site» er verdt mye. Det vi ser sier mye om både organisasjonen, kulturen og menneskene. Det kan ikke nevnes nok… husk å ta bilder (men spør om lov først, og respekter privatlivet).

Etnografi har også et aspekt av didaktikk over seg. Hvordan mennesker tilegner seg læring, hvordan de jobber best og hva de foretrekker å ha rundt seg kan i stor grad påvirke hvordan et IT-konsept vil se ut.

Et eksempel fra virkeligheten er en intervjurunde jeg hadde i forbindelse med bruk av SharePoint for noen år siden. Disse menneskene hadde cellekontorer og under en samtale på et kontor fortalte personen hvor enkelt det var å bruke SharePoint. Det interessante var at på veggen hadde han både utskrifter og håndskrevne notater som fortalte hvordan SharePoint skulle brukes.

Et annet eksempel er en «gammel men god» kontorløsning hvor alt egentlig var i orden. Jeg skulle få demonstrert løsningen og vedkommende som skulle demonstrere startet opp. Så mente han vi skulle hente kaffe, noe vi gjorde. Han ble stående ved kaffemaskinen og etter en stund spurte jeg når demonstrasjonen skulle fortsette. Svaret var noe a-la «Nja, programmet trenger minst 30 minutter på å starte, så vi kan drikke litt mer kaffe».

Bildet over er hentet fra feltarbeid i forbindelse med en offline inspeksjonsløsning. Før feltarbeidet ble startet satt vi inne på et møterom og diskuterte om løsningen skulle lages for iPad, mobil, laptop eller noe annet. etter noen minutters etnografi viste det seg at ingen av delene ville fungere. Vi endret arbeidsprosessen i stedet.

Hvordan vi skal gjøre innsiktsarbeid, research og etnografiske undersøkelser er ikke det avgjørende synes jeg. Det viktigste er å komme i gang og skru på både øyne, nysgjerrighet og ører.