Markedsføring

Ikke undervurder intern markedsføring

Markedsføring handler om å komme helt i mål og er egentlig alltid en forutsetning for produktet og tjenesten ikke skal forbli en godt bevart hemmelighet. Dette gjelder både for interne og eksterne løsninger.

Det finnes eksempler på det motsatte, men uten markedsføring kommer vi ikke så langt. Dette gjelder også interne IT-løsninger som ansatte i et selskap skal bruke. Ting må gjøres kjent for ikke å bli forbigått i stillhet.

Jeg har nevnt flere ganger at målgruppen må involveres tidlig for å få til en adopsjon av løsningen. I de fleste prosjekter er det smart å bruke intern markedsføring til å finne gode respondenter, men også til å kommunisere målgruppens (gode) opplevelser.

Vi snakker ofte om utrulling av løsninger, men før og under utrullingen bør det definitivt markedsføres og kommuniseres tydelig hva som skal skje, hvordan det skal skje, hva det betyr for folk og hvorfor de ikke skal frykte noe.

Noen mennesker er komfortable og adopterer løsningen med det samme de ser en fordel som «bikker» løsningen over på positiv side. De fleste behøver mer tid, men i mellomtiden kan vi skubbe de tidlige innovatørene foran oss og bruke deres opplevelser til å markedsføre den store massen med mennesker.

Markedsføring og tjenestedesign

Jeg liker klassisk markedsføring og har studert litteraturen til Philip Kotler både i studiesammenheng og i forbindelse med jobb. Kotler har alltid vært opptatt av å finne ut relevante ting ved mottakeren og ha kontroll på målgrupper. Det er akkurat det samme vi gjør med tjenestedesign.

Kotler sin definisjon av markedsføring er denne:
«Markedsføring er den sosiale prosessen hvor folk/målgruppen får det de behøver gjennom å definere og utveksle verdier.»

Norske Wiki skriver dette:
«Markedsføring handler om å forstå kundenes behov, for så å tilby produkter og tjenester som møter behovene på en måte som atskiller seg fra konkurrerende tilbud.»

Jeg drister meg til å lage min egen oppfattelse av hva markedsføring er:
«Markedsføring skal legge til rette for at produkter og tjenester som markedet (målgruppen) har behov for kan bli akseptert/adoptert». Jeg mener også at «Markedsføring er å kartlegge markedets (målgruppens) behov. I forhold til behov må det også kartlegges kultur, motiv og relevans.»

For noen er nok fremdeles at markedsføring er synonymt med reklame og kanskje distribusjon eller salg. For meg er markedsføring ganske mye mer, og er ikke begrenset til kommersielle virksomheter.

I markedsføring følger man en strategi når man planlegger markedspåvirkning, markedsundersøkelser, utvikling av produkter og tjenester, samt utsending, utrulling eller distribusjon av løsningen. I tjenestedesign gjør vi i stor grad det samme.

Det beste resultatet mener jeg vi får når vi tenker markedsføring i tjenestedesign og tjenestedesign i markedsføring.