Kultur

Bygge digital kultur

Kultur er en veldig viktig del av alle menneskers liv. De flesteforholder seg også til organisasjonskulturer og andre interne kulturer i på arbeidsplassen. I forhold til Livsverden er det enkeltmenneskets kultur som står i fokus.

Organisasjonskultur (bedriftskultur) er noe vi alltid må ta hensyn til og lære om når vi lager «interne» IT-løsninger. Strategisk relevante kulturer og kultur som kilde til konkurransefortrinn får vi normalt beskrevet og avklart i den innledende fasen. Kulturlære er en viktig del av innsiktsarbeidet.

En organisasjon kan ha sin egen eller egendefinerte organisasjonskultur, men vi finner nesten alltid ulike kulturer, eller samfunn, internt i organisasjon. Dette gjør det både utfordrende og spennende dersom vi skal drive konseptutvikling fordi de ulike internt kulturene kan ha ulike oppfattelse av behov, verdi eller relevans.

Behov er altså knyttet tett opp mot målgruppens kultur. Også målgruppens opplevelse av relevans er styrt eller påvirket av deres kultur.

Vi må forstå målgruppens kultur, og andre relevante kulturer som måtte påvirke prosjektet, for å lage tjenester og produkter som stemmer overens med kulturen. Vi må også ha kjennskap til og forstå den samme kulturen i forbindelse med brukerinvolvering og brukertesting. Målgruppeanalyse og brukertesting må foregå i samme kultur.

Link til artikkel som forteller om to kulturer som ikke lot seg forene (Mercedes-Benz og Chrysler)

Eksterne målgrupper – Når det gjelder IT-løsninger med «eksterne» målgrupper er det viktig å definere og hente innsikt i forhold til strategisk relevante kulturer. Det å forstå kulturer kan definitivt brukes som konkurransefortrinn, men det kan også brukes til kvalitetssikring.

Vi er dypt inne i markedsføringsfaget nå. For å forstå et marked, samfunn eller målgruppe må vi forstå kulturen. Verdier og normer har stor betydning, men språk, betydning av symboler, farger, koder, dyr osv. er også en del av den komplette kulturen.